Der kan være forskellige årsager til, hvorfor du går med tanken om at anskaffe dig en revisor. Måske er du endda skeptisk overfor, hvad en revisor kan bidrage med. Derfor vil vi dykke ned i, hvad en revisor egentlig kan gøre for dig som virksomhedsejer.

Derfor har du brug for en revisor

En revisor kan bidrage med en lang række arbejdsopgaver – primært indenfor revision. Her drejer det sig om arbejdsopgaver såsom: at revidere dit regnskab, at bogføre, at indberette skat og moms, at afstemme din balance m.m. Men en revisor kan også hjælpe dig med en masse andre arbejdsopgaver, da revisoren kan agere som din sparringspartner. Revisoren kan nemlig også hjælpe dig med rådgivning og sparring, og her har vi samlet nogle af de ting, som du kan få hjælp til af din revisor:

  • Frigøre kostbar tid.
  • Kontrollere og revidere dit regnskab.
  • Forbedre din virksomheds likviditet og bundlinje.
  • Udforme forretningsstrategi og nå mål.

Din revisor kan frigøre kostbar tid

Revisoren kan spare dig for en masse timer, som du kan bruge på det, som du synes er spændende, vigtigt, og som du er god til – videreudvikling af det strategiske i din forretning.

Som virksomhedsejer kender du den branche du er i, og de produkter eller ydelser du sælger. Derfor er det naturligt, at det er sundest for virksomheden, at du beskæftiger dig med disse. En revisor er derimod specialiseret i økonomisk drift og optimering og bør derfor beskæftige sig med opgaver herunder. Revisoren er en ekspert indenfor det økonomiske område og er derfor up to date med de seneste opdaterede og aktuelle skatteregler, og revisoren er derfor bedst rustet til løsning af økonomiske og administrative opgaver på effektiv vis.

Derfor skal en revisor ses som en investering, der tager ansvar for din virksomheds økonomi, som vil frigøre en masse tid, der igen kan investeres i din forretning, hvilket forhåbentligt vil resultere i vækst.

Revisoren kan kontrollere og revidere dit regnskab

Årligt skal der udarbejdes et regnskab, som både kan være tidskrævende og komplekst. Og ved indsendelse af årsregnskabet til skat er det vigtigt, at dokumentet er udarbejdet korrekt og i henhold til de aktuelle regler og procedurer. Derfor må der ikke være fejl i dokumentet, hvilket du kan undgå med en revisor. En revisor vil nemlig kontrollere og revidere dit regnskab for at sikre, at det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Et retvisende billede af den økonomiske situation i en virksomhed er vigtig, da skat bruger årsregnskabet til bl.a. at vurdere dens drift, troværdighed og vækstpotentiale.

En revisor forbedrer en virksomheds likviditet og bundlinje

Virksomhedens likviditet og bundlinje kan forbedres, da en revisor kan se det, som du ikke selv kan se. Overblik og detaljesans er de egenskaber en revisor besidder, som vil sørge for, at muligheder for forbedring af likviditeten i virksomheden, samt mulige optimeringer af drift vil blive spottet. Revisorer kan nemlig se i det lys, du bliver blændet af. De undersøger forbedringspotentialet i din virksomhed ved at undersøge, om det er muligt at øge omsætningen nogle steder og skære ned på omkostningen andre steder.

Hjælp af revisor til udformelse af forretningsstrategi

Forretningsstrategien sætter kursen for din virksomhed, og den er derfor altafgørende. Uden en stensikker forretningsstrategi, vil det ikke være muligt at nå de forretningsmæssige mål. Er der uklarheder i en forretningsstrategi, vil det lede til misforståelser, som kan resultere i en negativ drift. Derfor er det vigtigt, at udforme en forretningsstrategi, der er klar, men det er ikke altid, at denne opgave er lige til. Men da en revisor også er en rådgiver og sparringspartner, er der hjælp at hente til at udforme den, så den skaber mest muligt værdi for dig.

Få hjælp af revisor

Få revisorhjælp hvis du ønsker at undgå at havne i økonomiske problemer i fremtiden, eller hvis du ønsker at få frigjort tid til at kunne varetage virksomhedens kerneopgaver.

Med en revisor er du også sikker på at undgå fejl i dit regnskab, så du undslipper unødvendige rettelser. Kort sagt: Få hjælp af en revisor hvis du ønsker en nemmere hverdag og en sundere forretning.