Du er virksomhedsejer, og du har ansatte. Disse ansatte skal have løn, og en del af deres løn er feriepenge. Der er to forskellige forhold, som de kan være ansat under, hvilket betyder, at der er to slags feriepenge – alt afhængigt af hvilket forhold man er ansat under.

Den nye ferielov

Som virksomhedsejer er du sandsynligvis bekendt med ferieloven, og derfor ved du, at den bestemmer, hvorvidt dine ansatte skal have ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn under ansættelsesforholdet.

Retten til ferie med løn er afhængig af tre betingelser, som skal være opfyldt:. Betingelserne er:

 1. Den ansatte modtager fuld løn på helligdage.
 2. Den ansatte modtager fuld løn under sygdom.
 3. Den ansatte har et opsigelsesvarsel på minimum en måned.

Oftest er det funktionæransatte, der har ret til ferie med løn, da de typisk er ansat under de tre ovenstående betingelser. Den ansatte skal i stedet have feriegodtgørelse på 12%, hvis bare én af betingelserne ikke er opfyldt.

Ferieloven ændredes, og den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. De to væsentligste ændringer der trådte i kraft var:

 • Perioden for ferieafholdelse
 • Hyppigheden af indberetning og indbetaling af feriepenge.

Under den gamle ferielov optjentes ferie forskudt fra, hvornår den kunne afholdes. Dette ændredes, og nu er det muligt at afholde sin ferie i hele optjeningsperioden plus fire måneder. Derfor indberetter og indbetaler man nu oftere under den nye ferielov.

Ferieloven er altså gældende for alle ansatte, da de er ansat som lønmodtagere. Og ferieloven sikrer de ansatte ret til årlig ferie og feriebetaling.

Indberetning af feriepenge

Indberetningen af feriepenge bestemmes af to regler. Indberetningsfristen er nemlig forskellig afhængigt af, om det er timelønnede medarbejdere eller funktionæransatte, der er tale om.

Timelønnede medarbejdere

For timelønnede medarbejdere er det lønperioden, der bestemmer indberetningsfristen.Slutter lønperioden den 15. eller tidligere i måneden, skal feriepenge indberettes, indenmåneden er omme. Slutter lønperioden derimod den 16. eller senere på måneden, skal feriepenge indberettes inden den 15. i næste måned. Indbetalingen af feriepengene er til samme frist, som de skal indberettes.

Fratrådte funktionærer

Du har ikke pligt til at indberette og indbetale feriepenge til ansatte, der holder ferie med løn, før den ansatte fratræder sin stilling. Feriepengene skal blot indberettes den sidste dag i den måned, hvor den ansatte stopper. Dette betyder, at uanset om den ansatte stopper den 31/5 eller 10/5, skal feriepengene indberettes den 31/5. Indbetalingen af feriepengene er til samme frist, som de skal indberettes – Den sidste dag i den måned den ansatte stopper.

Hvordan indberettes feriepenge?

Indberetning og betaling af feriepenge sker i eIndkomst. eIndkomst er et register, der indeholder oplysninger om alle danskeres indkomst. I eIndkomst er der en række felter, der skal udfyldes. Informationerne du skal have klar er:

 • Optjent bruttoferiepengebeløb
 • A-skat af feriepenge
 • AM-bidrag af feriepenge
 • Optjent feriepenge efter fradrag af AM-bidrag og A-skat
 • Antal optjente feriedage svarende til det optjente feriepengebeløb
 • SE-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene

Har du ansatte, der afholder ferie med løn, skal du, som nævnt, ikke længere indberette det. Dette er først, når den ansatte fratræder sin stilling, og kun hvis denne har tilgodehavende feriedage. Informationerne du skal have klar er:

 • Det samlede optjente feriepengebeløb før fradrag af AM-bidrag og A-skat.
 • A-skat af feriepenge.
 • AM-bidrag af feriepenge.
 • SE-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene, når den optjente ferie til sin tid afholdes.
 • Datoen funktionæren fratræder. Som regel den sidste dato i en måned.
 • Året hvor de specificerede tilgodehavende feriepenge og -dage er optjent.
 • Antal tilgodehavende feriedage for ovenstående ferieår.
 • Tilgodehavende nettoferiepenge for ovenstående ferieår. Dette betyder bruttobeløbet efter fradrag af AM-bidrag og A-skat.

Fejl i indberetning af feriepenge

Er der sket en fejl i indberetningen, er det vigtigt, at denne rettes hurtigst muligt. Fejlen rettes ved at lave en ny indberetning med præcis samme informationer, dog med modsat fortegn ved beløbet og antal dage der er optjent feriepenge for. Man skal huske at gøre det for samme periode. Det vil være muligt at indberette igen med de korrekte oplysninger, når dette er gjort, fordi man nu vil have nulstillet oplysningerne.

Hvis dette virker uoverskueligt, og du vil være helt sikker på, at indberetning og indbetaling af feriepengene sker uden fejl, så kan du få hjælp af en revisor, der er ekspert på området.

Hjælp til beregning af feriepenge

Få revisorhjælp hvis du ønsker, at indberetning og indbetaling af feriepenge bliver gjort korrekt. Med en revisor er du nemlig sikker på at undgå fejl i forbindelse med dette, og du slipper for undøvendige rettelser.